Depressie

Depressie
De meesten van ons hebben wel eens een off-day of een periode waarin we het leven moeilijker vinden. Als dit langdurig het geval is, dan kan er sprake zijn van een depressie. Vaak wordt een depressie voorafgegaan door een periode van somberheid, maar ook door een (onbehandelde) burnout.

Een depressie kenmerkt zich door een verlies van levenslust, niet meer kunnen genieten, of een zwaar terneergeslagen stemming gedurende het grootste deel van de dag. Deze stemming duurt minstens twee weken.

Kenmerken/symptomen van een depressie zijn:

N
een ‘leeg’of ‘dood’ gevoel van binnen;
N
verdrietig zijn en/of huilbuien hebben;
N
verlies van interesse in aangename activiteiten, verlies van plezier in het leven;
N
veranderde eetlust met als gevolg gewichtstoename of gewichtsverlies;
N
slaapproblemen: minder of juist meer slapen dan normaal;
N
lusteloosheid;
N
vermoeidheid, weinig energie;
N
concentratieproblemen, besluiteloosheid;
N
negatieve gedachten, sterke neiging tot piekeren.
N
een gespannen gevoel, stress;
N
schuldgevoelens, hulpeloosheid, bezorgdheid;
N
gevoel van waardeloosheid;
N
aanhoudende lichamelijke onrust of juist traagheid;
N
gevoelens van machteloosheid, wanhoop en angst;
N
weinig of geen zin in vrijen;
N
negatief toekomstbeeld;
N
prikkelbaarheid, kort lontje.

Hoe weet ik of ik een depressie heb?

Wanneer u zichzelf herkent in bovenstaande kenmerken kan het zijn dat u leidt aan een depressie. Of u echt een depressie heeft kan worden uitwezen door een depressietest. Er zijn diverse tests online beschikbaar, bijvoorbeeld: https://www.psychischegezondheid.nl/depressiezelftest

In sommige gevallen voel je je tijdelijk somber en is er medisch gezien niet echt sprake van een depressie. Maar somberheid kan wel overgaan in een depressie. Ook een (dreigende of niet behandelde) burnout, kan leiden tot depressieve klachten.

Kortom, in alle gevallen is het verstandig om sombere gevoelens actief aan te pakken. Hoe sneller je dit doet, hoe meer kans er is op verbetering.

Wat kan ik doen aan depressie?

depressed
Het is altijd zinnig de huisarts bezoeken. Deze kan een verwijzing geven voor de gesprekken, zodanig dat je in aanmerking komt voor vergoeding door de verzekering. Ook als dit niet het geval is, kun je natuurlijk altijd bellen voor een afspraak.

In de gesprekken kan ik je behulpzaam zijn bij het op een andere manier leren kijken naar jezelf, anderen en het leven.