Zorgverzekering 2024

Ieder jaar vinden er weer aanpassingen plaats aan de voorwaarden van zorgverzekeringen en in de maand december heb je weer de mogelijkheid om per 1 januari een nieuwe verzekering te kiezen. Ik willen je hier graag informeren over de mogelijke financiële consequenties van de keuze voor een bepaald type zorgverzekering.

Iedereen die 18 jaar of ouder is, is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Daarnaast zijn aanvullende verzekeringen mogelijk. Deze spelen meestal geen rol in de Geestelijke Gezondheidszorg trajecten en worden hier dan ook verder buiten beschouwing gelaten, omdat ik als GZ-psycholoog vanuit de basisverzekering werk.
Voor de basisverzekering zijn er diverse mogelijkheden bij een verzekeraar, je kunt kiezen voor een natura polis of voor een restitutie polis en regelmatig is er nog een combinatiepolis.

Natura Polis

Een natura polis is een polis, waarvoor de zorgverzekeraar met een aantal partijen een contract heeft afgesloten voor vaste behandelingen op een diagnose. Bij deze zorgverzekering wordt tot 75% van de kosten vergoed van de behandeling door een niet gecontracteerde zorgverlener. Het bedrag, dat de zorgverzekeraar niet vergoedt wordt de eigen bijdrage genoemd.

Restitutie Polis

Een echte restitutie polis is een polis, waarbij je zelf de zorgverlener mag kiezen en waarbij de zorgverzekering 90 tot 100% van de kosten van de behandeling vergoedt. Hier heb je dus vrije keuze voor waar je je behandeling wilt en heb je inspraak bij de vorm van de behandeling.

En een overzicht van de vergoedingen voor vrij gevestigde psychologen per verzekeraar vind je hier

Contractvrij en restitutiepolis

Zelf heb ik, met ingang van 2016 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, de facturering geschiedt direct aan de cliënt. Voor meer informatie hierover: contractvrijepsycholoog
Sinds 2014 zijn verzekeraars niet meer verplicht om consulten van contractvrije behandelaren te vergoeden als je een natura polis hebt afgesloten. Afsluiten van een restitutie-polis, waarbij je zelf je behandelaar kan kiezen, is dus erg belangrijk. Volgens de NZa dienen zorgverzekeringen 100% van het gedeclareerde bedrag te vergoeden bij een restitutiepolis.

Ik sluit bewust en uit principe geen contracten af met zorgverzekeraars. Ik heb een contract met jou en niet met jouw zorg-verzekeraar. Voornaamste punt van kritiek op de contracten met zorgverzekeraars is dat het verplicht tot medewerking aan het huidige zorgstelsel waarin de zorgverzekeraars steeds meer macht krijgen. Contractvrije psychologen zijn tegen inzicht in medische dossiers van verzekeraars zoals staat in de contracten.

Het voordeel van contract-vrij werken is dat de facturering direct via jou verloopt zodat je niet alleen de controle behoudt over privacy-gevoelige informatie maar ook over datgene wat in rekening wordt gebracht. Het nadeel is dat je een deel van de behandeling zelf moet betalen als je een naturapolis hebt afgesloten maar daardoor raak je ook meer verbonden bij de behandeling. Waarschijnlijk zul je er meer op gericht zijn om er uit te halen wat er in zit.

Vrije keuze

Zorgverzekeraars zijn ondanks dit contract-vrij werken nog steeds wettelijk verplicht om de kosten van de psychologische hulpverlening van een BIG geregistreerde GZ psycholoog, zoals ik, te vergoeden. De beroepsregistratie en kwaliteit is bij contract-vrij werkenden dezelfde als bij gecontracteerde psychologen.

Met name in de geestelijke gezondheidszorg is de vrije keuze belangrijk omdat het contact tussen hulpverlener en cliënt cruciaal is voor het slagen van de behandeling.

Vergoeding door de ziektekostenverzekering

Sinds 2022 worden vergoedingen door de verzekeringen per sessie verstrekt. Er zijn nu 2 soorten sessies te onderscheiden; “diagnostiek” en “behandeling”. De vergoeding voor een sessie is afhankelijk van het aantal minuten. Lees hier mijn hele document over de vergoedingen.

Toolbox Kostenbewijstzijn Zorgverzekeringswet

GGZ Nederland heeft in samenwerking met een aantal andere organisaties een Toolbox opgesteld met vragen en antwoorden over de zorg en de kosten van zorg. U kunt dit document hier Toolbox Kostenbewustzijn Zorgverzekeringswet GGZ (versie 18 juli 2016) downloaden.

Patienten informatie zorgverzekeringen 2020

Meer informatie over de zorgverzekering sinds 2020 kunt u hier lezen: LVVP Cliëntenfolder zorgverzekeringen 2020